Πρόσωπο

Σώμα

Εξειδικευμένες Θεραπείες

Αντιγήρανση

Αποτρίχωση

Για τον Άνδρα

Ημιμόνιμο Μακιγιάζ (PMU)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2023

Στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE έχουμε ως στόχο να προστατεύουμε και να διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχονται, πάντα με σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και των χρηστών του ιστότοπού μας.

 

Συμμορφωνόμαστε πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών, ώστε να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η παρούσα Πολιτική θέτει τη βάση για την επεξεργασία από τον ιστότοπό μας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε. Κρατάμε ορισμένες βασικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.

 

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Επίσης, ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά αυτή τη συλλογή και επεξεργασία, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα ασκήσετε και γενικότερα πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς για οποιαδήποτε απορία.

 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων

α) Νομιμότητας και διαφάνειας

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε νόμιμη και  θεμιτή επεξεργασία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τρόπο διαφανή όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς.

 

β) Περιορισμός του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτού. Επιπλέον, συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα στο μέτρο του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δηλαδή, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω παράνομη επεξεργασία, εκτός αν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

 

γ) Ακρίβεια

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή, μέσω της έτοιμης φόρμας επεξεργασίας αλλά και της άμεσης επικοινωνίας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω.

 

δ) Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους ή την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 10 χρόνια, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία).

 

ε) Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Δεδομένων

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες  προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση  απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα  αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης  αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί  το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνουμε άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE πάντα εναρμονισμένη με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και αναγκαία, τηρώντας τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

 

α) Η συναίνεσή σας: Για την επεξεργασία των δεδομένων που μας παρέχεται θα πρέπει να μας έχετε δώσει πρώτα απ’ όλα τη συναίνεσή σας, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης και την παρούσα πολιτική απορρήτου του ιστότοπού μας, τη χρήση cookies. Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE στο vgiamouki@beautylife.com.gr

 

Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE διαδικτυακά, αλλά μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να  παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας.  Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν αποδεχθείτε τη ρήτρα της συναίνεσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

β) Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από σύμβαση, όταν είστε συμβαλλόμενο μέρος ή μετά από αίτηση σας πριν από τη σύναψη συμβάσεως.

 

γ) Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

 

δ) Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας  σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

 

ε) Δημόσιο συμφέρον: κάποιες φορές η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας

 

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου,  την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση , τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διακριτική σας ευχέρεια όταν  παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE, εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επιχειρηματικούς  σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE

 

Ανήλικοι

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν το παιδί που παρέχει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, τότε η επεξεργασία είναι σύμφωνη με τον νόμο. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό, που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

 

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

 

4.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε (για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν εγγραφείτε ως συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες). Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE και παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη. Όταν εγγραφείτε ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής, ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο χρήστη ανεξάρτητα από τη χρήση διαφορετικών συσκευών και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE επισκεφτείτε. Εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE. Σε μερικές περιπτώσεις όπου έχετε εγγραφεί για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλ. με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρείχατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να επιβεβαιώσετε το αίτημα εγγραφής).

 

4.2 Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις, η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε.  Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να  εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

 

4.2.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

 

4.2.2 Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

 

4.3 Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Η ιστοσελίδα της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE μπορεί να  φιλοξενεί blogs, forums ;και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατά το στάδιο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

 

Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (εικόνες, κλπ.) μέσω της ιστοσελίδας της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE είναι παράνομη, εκτός εάν έχει αποκτηθεί προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα μέρη

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.

 

Αυτό συμπεριλαμβάνει τα εξής τρίτα μέρη:

 

Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών: Όπου απαιτείται, θα αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που συμβάλλουν στις υπηρεσίες μας για λογαριασμό μας στο πλαίσιο συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες για να φιλοξενήσουν τις βάσεις δεδομένων και εφαρμογές μας, για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ή για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, ή για τηλεφωνικά κέντρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή συνέντευξης κατά τη διάρκεια έργων έρευνας αγοράς. Όλοι οι συνεργάτες της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE είναι πλήρως συμβατοί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR compliant) και δεσμεύονται συμβατικά στην τήρησή του. Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς, μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Μεταβίβαση επιχείρησης: Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης ή άλλη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε όταν τα προσωπικά σας δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Δικαστήρια, δικαστικές ή ρυθμιστικές αρχές: H ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών, κυβερνητικών ή αστυνομικών αρχών, ή όπου απαιτείται και είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τις εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.

Δημόσιοι Φορείς: Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE ενδέχεται να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις ελέγχων δημόσιων φορέων και αρχών, όπως για παράδειγμα ελέγχους, που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, φορολογικούς ελέγχους.

 

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).

 

Δικαιώματα και τρόπος άσκησης αυτών

Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά δεδομένα στην ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και εξαγωγής των προσωπικών σας δεδομένων. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διόρθωσης: εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να τα διορθώσετε μέσω της επεξεργασίας του προφίλ σας, της «Αίτησης Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων» ή εναλλακτικά να μας ζητήσετε να διορθώσουμε εμείς οποιεσδήποτε ανακρίβειες σε αυτά.

Εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ή να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για λόγους ακρίβειας των δεδομένων και λόγους νομιμότητας.

Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης

Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για επεξεργασία ή βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα συμπληρώνοντας την «Φόρμα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων», στην οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε την εξαγωγή, διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρούνται από εμάς.

 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα αίτημα ή να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας, επικοινωνώντας μαζί μας στο vgiamouki@beautylife.com.gr και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος της ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστοτόπους, πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.

 

Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών – συνήθως κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον δημόσιο τομέα. Οι σχέσεις μας με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε. Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE παρέχει υπηρεσίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα των δεδομένων. Ωστόσο, η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

 

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΧΡΥΣΗ – BEAUTY LIFE μπορεί να  τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να προσαρμόζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να απεικονίζει τις πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στο τέλος αυτής της σελίδας και όποτε κρίνεται απαραίτητο θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση vgiamouki@beautylife.com.gr

 

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram