Ριζική

Ριζική (βελόνα)

apilus-9

Η πολλαπλή τεχνική MULTIPLEX της εταιρείας Apilus, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μεθόδων της στιγμιαίας και αργής θερμόλυσης. Η τεχνική αυτή μετά από πολλά χρόνια έρευνας, αναπτύχθηκε για να προσφέρει την πιο αποτελεσματική αγωγή με τις λιγότερες ευαισθησίες. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και για οποιοδήποτε άλλο τύπο τρίχας. Πρόκειται για ένα είδος μόνιμης αποτρίχωσης και εφαρμόζεται κυρίως σε μικρές περιοχές όπως π.χ. στο πρόσωπο.

Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρόλυσης αλλά και λειτουργίας BLEND.